Prikazuje se jedan rezultat

Aksijalni termomanometri TIAP 63 – TIAP 80 – TIAF 63 – TIAF 80 SERIJA

Termomanometri imaju široku primjenu i koriste se u termohidrauličkim instalacijama. U ponudi su u dva promjera 63 mm i 80 mm. Svi termomanometri dolaze s mesinganim povratnim ventilom 1/4F x 1/2M. razlika između TIAP i TIAF serije leži u kromiranom prstenu kojim je druga opremljena, potonja ima čisto estetsku funkciju. Termomanometri su dijam. 63 mm ili 80 mm, imaju temperaturnu ljestvicu od 0-120°C sa sljedećim ljestvicama tlaka: 0-2,5 bara / 0-4 bara / 0-6 bara / 0-10 bara. Na zahtjev, moguće je imati termomanometre u dvostrukoj skali °C / °F i bar/psi. Za daljnje tehničke pojedinosti pogledajte naš opći katalog na stranici 7.